תשלומי הורים לשנת תשע"ט

לכל ההורים שלום.

קישור לתשלומי הורים On-Line נמצא במרחב הורים באתר. ניתן לשלם רק לאחר ה 19/8

מצורף מכתב הסבר עמוד 1 עמוד 2 עמוד 3

שנה טובה