תאריכי בחינות בגרות קיץ פורסמו במרחב תלמידים

ידיעות נוספות

שימור טבע ושיתוף פעולה

12 בדצמבר 2017

תלמידי תיכון באר טוביה פעילים בשימור טבע וטיפוח ציפורים. התלמידים נסעו לרהט לבית הספרהתיכון הבינתחומי על שם רבין. שם, יחד עם תלמידי בית הספר הפעילו מיזם שעניינו "שימור התנשמות בסיוע ההדברה" – מוזמנים להתרשם מהתמונות