תקשורת

פרויקט סיום יא של התלמידים אור שרייבר ואיתי ברק בנושא "ההתמודדות עם בעיית הסמים בתיכון"