מנהיגות, זהות ומצויינות

מנהיגות, זהות ומצויינות

קורס מצוינות בשכבת ז'  "מנהיגות, זהות ומצוינות"

מורי הקורס – הוראה משותפת של נטע פרץ מנהלת חטיבת הביניים ורוני ארז מנהל בית הספר

תלמידי הקורס – קורס מצוינות ללא מיון מוקדם, הקורס ניתן במקביל לשיעורי ליבה בכיתות, תלמידים הבוחרים להשתתף בו מתחייבים לעמוד במטלות הקורס לצד מטלות השיעור שמפסידים בכיתת האם. הבחירה צריכה לקבל את אישור המחנכים.

מטרת הקורס לפתח קבוצת מנהיגות שכבתית המשלבת מצוינות לימודית עם מצוינות חברתית.

מטלות הקורס – נוכחות והשתתפות סדירה ופעילה, הגשת מטלות קצרות מזמן לזמן, עבודה מסכמת על פי נושא בחירה אישית

הקורס עוסק בשלושה מושגים מרכזיים ובקשר שבינהם.

בעיקר עוסק בשאלות הקשורות לשלושת המושגים, מסייע בפיתוח יכולת הלמידה העצמית, יכולת הלמידה בקבוצות קטנות ובפיתוח חשיבה ביקורתית.

מנהיגות – מהי מנהיגות, מהן התכונות הנדרשות למנהיג/ה? האם מנהיגות מותנית בערכים? כיצד מפתחים מנהיגות?

זהות – מהי זהות אישית? מדוע היא חשובה? כיצד מעצבים את הזהות האישית? האם הזהות קבועה או משתנה?

מצוינות – מהי מצוינות? האם מצוינות הנה בהכרח תחרותית? האם מצוינות חלה על כל תחומי החיים או רק על למידה? לצורך מה כדאי להיות מצוין?

הקשר בין שלושת המושגים, האם האחד תנאי לשני? האם האחד נדבך בדרך לביסוס השני? כיצד הקשר בא לידי ביטוי בחיי תלמידים?

הקורס מבוסס על קריאת טקסטים מגוונים ממקורות פילוסופים, יהודיים, ספרותיים, פסיכולוגיים ועוד.

גלריית תמונות