מעורבות חברתית

מעורבות חברתית

התכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית בחטיבה העליונה

 

התכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית מכוונת לטפח בוגר ערכי, בעל תחושת ערך ומשמעות, בעל יכולת ניהול עצמי, הרואה עצמו שייך לקהילה, לחברה ולמדינה.

את התוכנית מלווה רכזת מעורבות חברתית בבית הספר, הילה בלשר ופתיחתה לתלמידים המתחילים ללמוד בחטיבה העליונה- בכיתה י'. התלמיד ממשיך בתכנית המעורבות החברתית גם בשנות לימודיו בכיתות י"א-י"ב.

מסלול המצוינות של התוכנית למעורבות חברתית הינו  תעודת בגרות חברתית . תלמיד/ה אשר תרם/ה לקהילה גם בכיתה י"ב ישתתף בתכנית ערכית רב-שנתית ששיאה הוא הענקת תעודת בגרות חברתית ממלכתית  על מעורבות חברתית, קהילתית ואזרחית ועל תרומה לחברה במהלך שלוש שנים .

  • קיום התכנית במהלך שלוש שנות הלימודים בחט"ע מהווה תנאי  לקבלת תעודת בגרות.