מועצת תלמידים

מועצת התלמידים של תיכון באר טוביה מייצגת את כלל תלמידי ביה"ס מכיתה ז' ועד י"ב.

באמצעות המועצה משמיעים התלמידים את קולם, משתתפים בקבלת ההחלטות בבית -הספר ומקדמים נושאים החשובים הן לביה"ס והן לקהילה כולה. 

 

הערכים המנחים אותנו בפעולותינו: 

 

 שיתוף–  שיתוף התלמידים בבניית תהליכים חינוכיים וערכיים בבית הספר.

יוזמה– פיתוח וקידום מהלכים בית-ספריים.

משפחתיות– חיזוק תחושת ה"יחד" של כל תלמידי הקהילה, מז' ועד י"ב.

חיוביות– עשייה בונה ומקדמת ומציאת פתרונות לקשיים בכל התחומים.

הוגנות– פתיחות ושיפוט מאוזן בכל סוגיה.