חינוך חברתי

מטרת תוכנית החינוך החברתי הינה חיזוק ערכים אישיים וקהילתיים.

ערכים אישיים של יושרה, הגינות, כבוד לזולת ורגישות לסבל, לצד תביעה עצמית למצוינות אישית.

הערכים הקהילתיים קשורים בהומניזם, ציונות ויהדות תוך טיפוח תחושת האחריות ההדדית כלפי הקהילה והדגשת ערכי היסוד של החברה הדמוקרטית הישראלית.

להלן המטרות העיקריות של החינוך החברתי בביה"ס:

  1. חינוך  ליהדות, לציונות , שוויון והומניזם– העמקת הזהות היהודית- ציונית והכרת המורשת ההיסטורית והמפעל הציוני, תוך הבנת המציאות הרב-תרבותית במדינת ישראל. חיזוק אורח חיים המבוסס על ערכים של כבוד לכל אדם, שוויון הזדמנויות וכיבוד זכויות וחובות.
  2. חינוך לאורח חיים דמוקרטי – פיתוח דפוסים של הידברות וקבלת החלטות בין השותפים ויצירת מוסדות בהם יבואו לידי ביטוי ערכי הדמוקרטיה. 
  3. פיתוח ויצירת מנהיגות – חינוך ליוזמה והובלה, מתוך תחושת אחריות, מודעות סביבתית,  מעורבות ואכפתיות לקהילה ולחברה.   
  4. חינוך למעורבות ולסולידאריות חברתית – חיזוק מעגלי השייכות של התלמידים – לביה"ס, לקהילה ולחברה ומתן דגש לחינוך למעורבות חברתית,  עשייה ונתינה.

תקוותנו כי בעזרת חינוך, חשיפה וחיבור בין שלל המרכיבים הללו, נוביל לבניית בוגרים בעלי אישיות אכפתית, סקרנית וחושבת , יצירתית וביקורתית , בעלת ערכים ועמדות, כישורים ומיומנויות לחיים. 

עקרונות ודגשים לשנת תשע"ח

  • נושא מרכז שכבתי – הנושאים החברתיים והתוכנית החינוכית החברתית בשכבות תעשה בהתאם לנושא שכבתי חברתי ייחודי לכל שכבה.
  • תכניות החינוך החברתי יתאימו לשכבות הגיל הספציפיות ועם זאת יטופלו בצורה ספירלית על-פי רמות הבנה ובגרות מתפתחות.
  • פעילויות לעידוד מעורבות חברתית בביה"ס ובקהילה.
  • פעילויות העוסקות במניעת אלימות וגזענות ובעידוד כבוד הדדי והידברות.
  • פעולות המעודדות מודעות לסביבה.
  • ציון חגים ומועדים.