מרחב בוגרים

על הפרויקט

כאן תוכלו למצוא מידע על טיב הפרויקט ושילובם של הבוגריםבפרויקטים השונים בבית הספר